Jak wygląda psychoterapia nerwicy?

Nerwica to prawdziwa plaga naszych czasów. Schorzenie to jest nie tylko trudne do zdiagnozowania, ale i wyjątkowo uciążliwe. Utrudnia życie nie tylko osobie zmagającej się z nim, ale i jej bliskim. Na szczęście, możliwa jest skuteczna walka z nerwicą. Jednym z narzędzi oferujących pomoc jest psychoterapia. Zanim jednak zdecydujemy się na terapię przy nerwicy, warto dowiedzieć się, jaki nurt jest najbardziej polecany. Dobrze jest także wiedzieć, jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze konkretnego terapeuty. 

Czym właściwie jest nerwica?

Zaburzenia nerwicowe określane są często mianem neuroz. Co jednak kryje się pod tymi pojęciami? Otóż chorzy doświadczający nerwicy, narzekają najczęściej na różnego rodzaju fobie oraz lęki. Nierzadko manifestują się one poprzez objawy somatyczne takie jak palpitacje serca, uderzenia gorąca czy trudności ze snem. Warto zaznaczyć, że nierzadko osoby z nerwicą udają się lekarza medycyny rodzinnej. Poszukują bowiem somatycznych przyczyn swoich dolegliwości. Tymczasem okazuje się, że pomóc może psychoterapeuta lub psycholog. Najlepiej byłoby właśnie, gdyby terapia psychologiczna była prowadzona przez osobę, która jest jednocześnie psychologiem i psychoterapeutą. Nie zawsze jednak do leczenia nerwicy wystarczają spotkania z terapeutą. Nierzadko konieczne staje się zastosowanie leków. W leczeniu nerwicy wykorzystywane są najczęściej leki z grupy SSRI. Do ich przepisania uprawniony jest między innymi lekarz rodzinny, internista czy psychiatra. Jeśli podejrzewamy u siebie nerwicę, najlepiej jest jednak udać się właśnie do lekarza psychiatry. Warto zaznaczyć, że nerwica może mieć różną postać. Jej objawy mogą przejawiać się w odmienny sposób u różnych osób. Niektórzy mogą panicznie bać się chorób, a także nieszczęśliwych wypadków. Mogą unikać z tego powodu wychodzenia z domu. U innych powszechne będzie częste mycie rąk, obsesyjne unikanie zarazków czy bakterii. Bez względu na objawy, nerwica znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie. W skrajnych przypadkach może je nawet uniemożliwiać. Z tego właśnie względu powinna być ona leczona. W przeciwnym razie może zniszczyć życie osoby, która na nią cierpi.

Jaki nurt będzie najlepszy dla osób zmagających się z nerwicą?

Terapie psychologiczne dla osób dotkniętych nerwicą mogą się odbywać w różnych nurtach. Wśród nurtów psychoterapeutycznych wyróżnia się psychodynamiczny, Gestalt, poznawczo-behawioralny czy systemowy. Do najpopularniejszych należą jednak psychodynamiczny i właśnie poznawczo-behawioralny. Tak naprawdę większość podejść ma szansę sprawdzić się przy nerwicy. Największe prawdopodobieństwo powodzenia ma jednak psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Chory uczy się tam bowiem konkretnych sposobów na zmianę swojego krzywdzącego myślenia. Dzięki temu możliwe staje się zniwelowanie lub nawet pokonanie uciążliwych objawów nerwicy. Nie sposób nie zauważyć, że niektórzy psychoterapeuci pracują w nurtach kognitywnych, które czerpią ze wszystkich nurtów psychoterapeutycznych. Bardziej istotne od tego, w jakim nurcie pracuje dany specjalista jest to, aby był on wykwalifikowany. Psycholog terapeuta powinien posiadać odpowiednie wykształcenie. Należy upewnić się do co tego, że skończył odpowiednie studia oraz, że skończył 4-letnie szkolenie w wybranej przez siebie szkole psychoterapii. Nie ulega wątpliwości, że duże znaczenie ma konsultacja psychologiczna, która poprzedza psychoterapię właściwą. Na konsultacje poświęca się zazwyczaj dwie, trzy sesje. Służą one między innymi temu, aby pacjent mógł poznać terapeutę i styl jego pracy. Nierzadko okazuje się, że terapeuta mimo fachowości nie wzbudza zaufania pacjenta. Wówczas lepiej zrezygnować z wzajemnej współpracy. W przeciwnym bowiem razie może być ona bardzo nieefektywna.

Jak długo trwa terapia nerwicy i jaka jest jej cena?

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak długo trwają właściwie terapie psychologiczne. Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że tak postawione pytanie nie doczeka się jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy bowiem od tego, jak złożony jest problem pacjenta. Nierzadko nerwica manifestuje objawy innych zaburzeń, takich jak na przykład depresja czy zaburzenia osobowości. Im bardziej złożony problem, tym oczywiście dłuższa psychoterapia. W niektórych przypadkach wystarczyć może kilka, kilkanaście sesji. W innych kilkadziesiąt to będzie za mało. Należy zawsze pamiętać o tym, aby psychoterapia indywidualna https://psychoterapeuta-gdynia.pl/terapia-indywidualna/ służyła pacjentowi. Cele terapii oraz czas jej trwania to tematy, które będą w procesie terapii często poddawane pod dyskusję. I bardzo dobrze, bo pacjent musi mieć poczucie, że terapia zakończyła się w sposób bezpieczny. Wiele osób zastanawia się również nad tym, jaka jest cena psychoterapii nerwic. Oczywiście na to pytanie nie można udzielić jednej, poprawnej odpowiedzi. Cena uzależniona jest od miasta, w którym odbywa się terapia oraz od kompetencji specjalisty. Cena przeważnie waha się w granicach 100-200 złotych za sesję. Czasem oczywiście ta cena może być niższa, a czasem o wiele wyższa.

Psychoterapia Gdynia – Barbara Wota
Hugo Kołłątaja 12B
81-332 Gdynia
+48 532 361 880
www.psychoterapeuta-gdynia.pl