Ile godzin miesięcznie pracuje ochroniarz?

Ochrona fizyczna obiektów, a także ochrona imprez masowych to coś, bez czego ciężko wyobrazić sobie otaczającą nas rzeczywistość. Nie ochraniane przez nikogo obiekty są bowiem bardzo często narażone na kradzież. Na imprezach, których nikt nie ochrania może dojść zaś do nieprzemyślanego zachowania tłumu. Mało kto jednak zastanawia się nad tym, jak właściwie wygląda praca ochroniarza. Nie każdy wie również jaki jest czas pracy osób trudniących się ochroną fizyczną osób lub mienia.

Pracownik ochrony – kim właściwie jest?

Warto mieć świadomość tego, kim właściwie jest pracownik ochrony. Na początek warto zaznaczyć, że pracownik ochrony często jest określany mianem agenta ochrony lub strażnika. Co do zasady, większość osób posługuje się jednak pojęciem pracownika ochrony. Warto zaznaczyć, że pracownik ochrony może być zatrudniony w agencji ochrony, ale nie tylko. Może zostać zatrudniony również przez wewnętrzną służbę ochrony. Czym zajmują się pracownicy ochrony? Oczywiście całokształt ich pracy można określić mianem ochrony przedmiotów, miejsc czy osób. Warto zaznaczyć, że charakter pracy pracownika ochrony może być bardzo różny. Wiele zależy od tego, w jakim charakterze zatrudniony jest agent ochrony. Może on bowiem być zatrudniony doraźnie lub w formie stałej. Warto zaznaczyć, że praca ochroniarza może być i bardzo często bywa ryzykowna. Z tego też względu ochroniarz musi być odpowiednio przeszkolony. Mowa tu między innymi o przeszkoleniu w zakresie używania broni. Doskonale byłoby, gdyby pracownicy ochrony byli również przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W przeciwnym bowiem razie udzielenie pomocy osobom poszkodowanym może być niemożliwe. Kto mógłby zostać pracownikiem ochrony? Tak naprawdę może być nim zarówno kobieta jak i mężczyzna, którzy są pełnoletni. Ponadto, warto byłoby zwrócić uwagę na to, że osoba chcąca zostać ochroniarzem powinna być pełnoletnia.

Jakie uprawnienia pracownik ochrony?

Ochrona osobista VIP, a także ochrona ważnych obiektów nie byłaby możliwa, gdyby ochroniarz nie posiadał pewnych uprawnień. Warto mieć świadomość tego, że w Polsce kwestie związane z ochroną reguluje ustawa. Jest to Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. Warto zaznaczyć, że ustawa ta podlegała pewnym zmianom. Do czego jest więc uprawniony pracownik ochrony? Na pewno to użycia tak zwanego przymusu bezpośredniego. Niestety, w niektórych sytuacjach jest to niezbędne. Jeżeli ktoś bezprawnie nastaje na chronione mienie, ochroniarz ma prawo obezwładnić napastnika. Nie należy zapominać o tym, że ochroniarz może stosować środki przymusu bezpośredniego. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że użycie takowych środków musi być uzasadnione. O jakich środkach przymusu bezpośredniego mowa? Przede wszystkim o kajdankach, ale również o pałkach. Jak już wspomniano powyżej, pracownik ochrony ma również prawo do użycia broni, ale to również musi być uzasadnione okolicznościami. W przeciwnym razie ochroniarz musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Nieuzasadnione użycie broni może bowiem narazić na niebezpieczeństwo zarówno ochroniarza jak i osoby wobec których broń została użyta.

Jaki jest czas pracy pracownika ochrony?

Wiele osób zastanawia się nad tym, ile godzin miesięcznie pracownik ochrony poświęca na swoją pracę. Niestety, na tak postawione pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ochroniarz może być zatrudniony stale lub tymczasowo. Jeżeli ochroniarz jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, prawdopodobnie będzie pracował 40 godzin w tygodniu. Mowa tu jednak o pełnym etacie. Jeśli pracownik zatrudniony jest na jedną drugą etatu, czas jego pracy będzie odpowiednio krótszy. Należy także zaznaczyć, że pracownicy ochrony mogą pracować tymczasowo. Mogą być zatrudnieni do ochrony jakiejś imprezy masowej. Wówczas najczęściej otrzymują stawkę godzinową. Warto nadmienić, że pracownicy ochrony nierzadko pracują na podstawie umowy o dzieło. Ciężko stwierdzić jak dużą ilość godzin są w stanie wówczas wypracować. Wiele zależy od miejsca pracy pracownika ochrony, a także od miasta, w którym jest zatrudniony. Większość osób, które zastanawiają się nad podjęciem pracy ochroniarza zastanawia się także nad tym, jakie są zarobki na tym stanowisku. Na to pytanie także nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Znowu wiele zależy bowiem od zakresu pracy agenta ochrony. Jeżeli jest on zatrudniony na umowę zlecenie zarobek może być wyższy. Niestety, umowa zlecenie jest uważana za znacznie mniej korzystną umowę niż chociażby umowa o pracę. Warto nadmienić, że pracownicy ochrony fizycznej muszą się stale szkolić. Powinni udawać się regularnie na strzelnicę. Dzięki temu będą mogli utrzymać umiejętność strzelania na dobrym poziomie. Warto co jakiś czas odświeżyć sobie również pierwszą pomoc. Każdy pracownik ochrony fizycznej musi także co jakiś czas przejść badania psychologiczne. Co jakiś czas wskazana jest także rozmowa z policjantem i uzyskanie odpowiedniej opinii.