Adwokat Gdańsk

Najlepszą ocenę dla adwokat Gdańsk daje nie tyle tytuł co orzeczenia sądowe wydane w sprawach przez niego prowadzonych. Szukając profesjonalnej pomocy prawnej warto o tym pamiętać. To w najtrudniejszych sytuacjach życiowych człowiek potrzebuje porady prawnej, której udziela właśnie adwokat. Przede wszystkim jest to reprezentowanie interesów klienta we wszelkich instancjach państwowych (policja, urząd skarbowy, sąd itp.), gdy potrzebuje on pomocy w postępowaniu rodzinnym, a także w sprawach karnych czy cywilnych. Adwokat oferuje porady ustne lub pisemne, pisanie pozwów, ochronę interesów klienta już na etapie postępowania przygotowawczego. Pomoc w egzekucji orzeczeń sądowych jest szczególnie istotna w rozwiązywaniu sporów rodzinnych, przede wszystkim rozwodów i podziału majątku.

Rozwiązywanie sporów w ofercie adwokata z Gdańska

Adwokat GdańskCelem tej usługi jest jak najskuteczniejsze rozwiązywanie sporów dla rzecz klienta z wykorzystaniem możliwości przewidzianych prawem. Sztuka argumentacji jest dokładnie tą dziedziną, w której zgromadziłem różnorodną i udaną praktykę. Z mojego doświadczenia wynika, że zdecydowanej większości sporów można uniknąć, robiąc rzeczy we właściwy sposób. W tym celu działając jako adwokat w Gdańsku zalecam wcześniejsze obliczenie wszystkich możliwych przyszłych sytuacji pod kątem wymagań prawnych w kontekście ich kosztów dla klienta. Na przykład szczególnie ważny jest wybór najbardziej optymalnego wariantu stosunków umownych, według którego można budować swoje działania w przyszłości. Im wcześniej klient zwróci się do mnie o pomoc w rozwiązaniu sporu, tym większe szanse na pomoc. Dlatego przede wszystkim pomagam klientom uniknąć sporów. Ale jeśli to nie zadziała, jest tylko jeden sposób – wygrać sprawę w sądzie.

W związku z tym oferta adwokata z Gdańska obejmuje:

  • Pozasądowe rozwiązywanie sporów.
  • Sądowe rozwiązywanie sporów w sprawach administracyjnych (w tym podatkowych), cywilnych i gospodarczych.

W sporach podatkowych jest to odwołanie administracyjne od decyzji urzędu skarbowego, w sprawach cywilnych – negocjacje, a w sporach gospodarczych – także postępowanie odwoławcze. Co do zasady pozasądowe rozstrzyganie sporów nie jest obowiązkowe zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Jest to prawo, a nie obowiązek stron sporu. Jednak lepiej zapobiegać niż leczyć. Wydajniej i taniej. Pracując jako adwokat w Gdańsku i bazując na swoim dużym doświadczeniu stwierdzam, że wiele sporów wynika z niechęci stron do porozumienia.

Dlatego rekomenduje:

Nie kieruj od razu sprawy do sądu. Postaram się dowiedzieć, czego naprawdę chce każda ze stron sporu. Ustalam, w jakich kwestiach strony mają spór, a następnie decyduje, które ze spornych kwestii są fundamentalne. Pozasądowe rozwiązywanie sporów możliwe jest zarówno na drodze niezależnych negocjacji stron, jak i poprzez zaangażowanie w rozstrzygnięcie sporu profesjonalnego specjalisty (np. mediatora). Ale, jeśli spór co do zasady nie może przynieść pożądanego rezultatu, wówczas będąc adwokatem w Gdańsku, kierując się etyką prawnika, jestem zobowiązany do wyjaśnienia tego klientowi. Jeśli ludzie nie chcą lub nie mogą dojść do porozumienia, przechodzę do etapu sądowego rozwiązywania sporów.

Sądowe rozstrzyganie sporów przez adwokata w Gdańsku

Reprezentacja sądowa interesów klientów w sporach administracyjnych (w tym podatkowych), cywilnych i gospodarczych.

Pierwsza zasada: podejmuje się sprawy, jeśli widzę realne szanse na wygraną, albo natychmiast rezygnuję z niej, jeśli takich szans nie widzę. Mam dużą wiedzę zawodową, dlatego jako adwokat w Gdańsku w obu przypadkach wcześniej wyjaśniam klientowi, dlaczego sprawa może zostać przegrana. Każdy klient musi zrozumieć, że obiektywnie nie ma gwarancji wygrania sporu.

To dlatego, że:

  • Po pierwsze, decyzję w sporze podejmują ludzie, a ludzie popełniają błędy.
  • Po drugie, dowód może pojawić się w przypadku, gdy klient nie zawiadomił mnie wcześniej. Dlatego jeśli ktoś daje gwarancje, to albo z niezrozumienia, albo z innego powodu.

Wprowadzone zmiany w prawodawstwie procesowym umożliwiają rozstrzygnięcie sporu z udziałem sędziego na wczesnych etapach postępowania sądowego. Polecam skorzystać z tych możliwości, które zaoszczędzą nie tylko czas i pieniądze, ale też nie zepsują (lub przywrócą) relacji z przeciwnikiem. Dlaczego spory sądowe są moją mocną stroną? Nie świadczą o tym moje oceny czy tytuły, ale lista zwycięstw moich klientów.

Dlaczego nie zaoszczędzić na prawniku – podpowiada adwokat z Gdańska?

Usługi adwokata karnego, podobnie jak prawnika cywilnego lub rodzinnego, nie są tanie. Ta zasada obowiązuje w każdym kraju. Ale jeśli spojrzysz z drugiej strony, ile kosztuje ludzka wolność? Bez profesjonalnej pomocy prawnej nawet pozornie słuszna sprawa przerodzi się w kompletną porażkę. W efekcie na człowieka nakładane są ogromne grzywny, rozstaje się ze swoim majątkiem, jest ograniczony w swoich prawach, a nawet pozbawiony wolności. Zmarnowane nerwy i takie straty zdecydowanie nie są warte oszczędzania.

W celu udzielenia porady prawnej i pomocy w sprawach cywilnych na Pomorzu konieczne jest zatrudnienie adwokata z Gdańska. Każdy uczestnik procesu musi samodzielnie udowodnić swoją niewinność i winę przeciwnika. A bez porady prawnej będzie to niezwykle trudne. Tylko dobrze przygotowany i doświadczony adwokat będzie w pełni bronił praw i interesów swojego klienta. Podpisana umowa o świadczenie usług prawnych będzie skutkować co najmniej skróceniem terminu w sprawie karnej, a co najwyżej oddaleniem zarzutów i uznaniem oskarżonego za niewinnego.