Czym są tłumaczenia pisemne?

Tłumaczenia pisemne to szeroka grupa przekładów, która charakteryzuje się własną specyfiką. W tej grupie znajdują się zarówno przekłady zwykłe, jak i przysięgłe. Kolejne rozróżnienie wskazuje na specjalistyczne tłumaczenia oraz przekłady nie wymagające wiedzy kierunkowej z konkretnej dziedziny lub branży. Tłumaczenia pisemne powinny być wykonywane przez osoby, które posiadają niezbędne ku temu kwalifikacje i uprawnienia, a także szereg cech predestynujących do wykonywania tego typu zawodu.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia https://mak.edu.pl/firmy-referencje/referencje/ pisemne dzieli się na przekłady zwykłe i uwierzytelnione. W drugiej grupie znajdują się różnego rodzaju dokumenty, akty i pisma, które wymagają specjalnych uprawnień nadanych przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumaczenia przysięgłe od zwykłych różnią się dwoma elementami – mają moc prawną, a tłumacz bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność prawną za swój przekład. Ze względu na swoją istotność prawną wykorzystywane są głównie w procesach sądowych, urzędach oraz tego typu instytucjach, w których dochodzenie własnych  praw wymaga przedstawienia stosownego dokumentu. Ponadto sporządzony przez tłumacza przekład oznaczony jest jego pieczątką zawierającą podstawowe informacje o nim.

Tłumaczenia  zwykłe

Natomiast tłumaczenia zwykłe nie posiadają mocy prawnej, przypisanej przekładom przysięgłym. Ich jakość oraz poprawność nie powinny jednak od nich dobiegać. Wykonywane są przede wszystkim w przypadkach, gdy nie jest wymagany przekład przysięgły. Zwykle również ich czas realizacji jest krótszy, a tym samym cena niższa. Do tłumaczenia zwykłych pism nie są wymagane takie kwalifikacje jak w przypadku tłumaczeń przysięgłych. Tłumaczenia przysięgłe z powodu odpowiedzialności, jaka ciąży na tłumaczu oraz jego specjalne uprawnienia powodują wzrost ceny. Warto także zdawać sobie sprawę, że każdy wykonany przekład może zostać dodatkowo uwierzytelniony, co daje mu moc prawną oraz wszystkie cechy tłumaczenia przysięgłego.

Tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne

Tłumaczenia pisemne można skategoryzować nie tylko pod względem mocy prawnej przetłumaczonego dokumentu, ale także charakteru oraz tematyki bazowego tekstu. Pośród tłumaczeń pisemnych wyróżnia się zatem przekłady zwykłe oraz tłumaczenia specjalistyczne. Do przekładów zwykłych zaliczamy wszystkie teksty i dokumenty, które nie wymagają znajomości ani specjalistycznego wykształcenia czy wiedzy branżowej. W związku z tym mogą się w tej grupie znaleźć tłumaczenia poradników lifestylowych, korespondencji prywatnej i firmowej, a także inne teksty pisane prostym i zrozumiałym językiem. Odmiennie sytuacja wygląda w przypadku tłumaczeń specjalistycznych. Zwykle należą do nich wymagające i skomplikowane artykuły i pisma, które wymagają specjalistycznej wiedzy z wąskiej dziedziny. Najczęściej znajduje się w nich wiele słówek branżowych, mają inny układ, przez co niezbędna jest większa koncentracja i zaangażowanie tłumacza. Tłumaczenia specjalistyczne dotyczą następujących obszarów: medycyny, prawa, farmacji, przemysłu, ekonomii, energetyki, budownictwa, informatyki, literatury oraz wielu innych tematów.

Co wpływa na jakość przekładu?

Dokładne tłumaczenie tekstu wymaga nie tylko biegłej znajomości języka obcego. W czasie interpretacji zleconego tekstu należy wziąć pod uwagę wiele dodatkowych czynników, które wpływają na ostateczną jakość przekładu, w tym między innymi: zasady i specyfikę obu języków, kontekst, niuanse językowe. Rzadko można tekst przetłumaczyć dosłownie. Bez sprzecznie jednak należy wziąć pod uwagę gramatykę, terminologię styl, leksykę, a nawet grupę docelową tłumaczenia. Ważne jest uwzględnienie kontekstu kulturowego, idiomów czy nawet różnic systemowych obu języków. Co więcej, w przypadku różnorodnych tekstów urzędowych, warto też posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa.

Tłumaczenia pisemne a kompetencje tłumacza

Oprócz technicznych aspektów zawodu tłumacza, należy również rozważyć kompetencje miękkie. Na pierwszy plan wysuwa się gotowość do ciągłej nauki i doskonalenie warsztatu pracy. Wskazana jest również pokora i cierpliwość. Tekst niejednokrotnie wymaga precyzyjnej pracy i wielogodzinnego sprawdzania niuansów językowych. Następnie odłożenia pracy na bok, wrócenia do niej po pewnym czasie i nanoszenia poprawek. Nieustannie należy śledzić branżowe i technologiczne nowinki, ponieważ to, co dziś jest ciekawostką, już jutro może okazać się standardem. Kolejnym przykładem kompetencji miękkich jest samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji. Choć czasami istnieją propozycje współpracy w zespołach tłumaczy, to zwykle ta praca polega na samodzielnym czytaniu, analizowaniu i poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. Rzadko można przedyskutować rozwiązanie z drugą osobą, która zna się na rzeczy. W wielu przypadkach to pasjonująca gimnastyka umysłu, ale samodzielna. Równie ważna jest tu świadomość własnych braków i dążenie do ich uzupełnienia. Samodzielność w działaniu ma również swoje konsekwencje. To oznacza, że za swoje błędy tłumacze muszą zapłacić sami- nie istnieje tutaj zjawisko odpowiedzialności zbiorowej.