Ortodonta – jakie wykształcenie?

Ortodonta – jakie wykształcenie? Ortodonta jest jedną z mniej znanych specjalizacji stomatologicznych. Jednak działania tej osoby mogą mieć bardzo duży wpływ na zdrowie naszych zębów. Żeby pracować w tym zawodzie trzeba mieć więc określone wykształcenie. Jakie szkoły musi skończyć ortodonta?

Ortodonta a stomatolog

Ortodoncja jest częścią nauk stomatologicznych. Czym zatem jest stomatologia? Jest to nauka zajmująca się przede wszystkim naszymi zębami. Wśród innych obszarów zainteresowań stomatologii znajdziemy:

  • Przyzębie,
  • Język,
  • Staw skroniowo-żuchwowy,
  • Tkanki i błony śluzowe jamy ustnej.

Prawdopodobnie większość z nas zna stomatologię również pod nazwą dentystyka. Oba te terminy są prawidłowe, a także oba ujęte w polskim prawie – mogą być więc stosowane zamiennie.

Ortodoncja jest więc jednym z działów stomatologii, czy też dentystyki. Ortodonta zajmuje się nade wszystko wadami zgryzu. Działania ortodonty mogą mieć zarówno charakter profilaktyczny, jak i estetyczny. Ważne jest tu jednak przede wszystkim to, że ortodonta jest lekarzem. Aby wykonywać ten zawód niezbędne jest więc określone wykształcenie medyczne.

Studia stomatologiczne

Pierwszym etapem edukacji w kierunku zawodu ortodonty jest więc ukończenie studiach podjętych na kierunku lekarskim, dentystycznym (czy też stomatologicznym, wiemy już wszakże że nazw tych można używać zamiennie). Studia takie trwają przeważnie 10 semestrów, co przekłada się na pięć lat nauki. Może ona odbywać się zarówno w trybie dziennym, wieczorowym, jak i zaocznym.

Jakie przedmioty na maturze?

Zanim jednak dostaniemy się na studia, należy ukończyć liceum lub technikum oraz zdać z zadowalającym wynikiem określone przedmioty na maturze. W przypadku studiów stomatologicznych liczą się przede wszystkim takie przedmioty jak:

  • Biologia,
  • Chemia,
  • Fizyka,
  • Matematyka.

To jakie wyniki uzyskamy będzie się przekładało bezpośrednio na nasze szanse dostania się na kierunek studiów lekarskich dentystycznych, które są niezbędne do wykonywania zawodu ortodonty.

Studia lekarskie

Podczas studiów lekarskich na kierunku dentystycznym przyswajamy określoną wiedzę, która pozwoli nam na późniejszą pracę w zawodzie ortodonty. Chodzi tutaj zarówno o podstawy, jak i bardziej złożone zagadnienie. Do podstaw należy oczywiście poszerzenie naszej wiedzy z zakresu biologii, chemii, fizyki oraz budowy ciała człowieka.

Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe informacje, to będą one dotyczyły bezpośrednio pracy w zawodzie dentysty. Poznamy tutaj różnorakie dane na temat dentystyki zachowawczej, czyli po prostu leczenia zębów. Innym podobnym do tego działem wiedzy stomatologicznej jest endodoncja, która skupia się na tak zwanym leczeniu kanałowym zębów. Protetyka da nam wiedzę o uzupełnianiu braków w uzębieniu i protezach zębowych, natomiast z lekcji na temat farmakologii klinicznej dowiemy się o stosowanych w stomatologii lekach. Ważnym elementem są także lekcje z zakresu chirurgii stomatologicznej. Całą tą wiedzę musimy zgłębić, zanim przystąpimy do egzaminu, który pozwoli nam na przyuczanie się do zawodu ortodonty.

Egzamin lekarski

Po ukończeniu studiów odbywamy praktykę zawodową oraz przystępujemy do egzaminu. Jest to konkretnie Lekarski Dentystyczny Egzamin Końcowy, znany także pod skrótową nazwą LDEK. To wynik tego egzaminu decyduje o tym, czy wolno nam będzie wykonywać zawód stomatologa. Również od uzyskanego wyniku zależy to, czy możemy dalej kształcić się w kierunku zawodu lekarza ortodonty.

Uczelni, na których można realizować dalszą naukę w kierunku ortodoncji jest niewiele. Co roku dostaje się na ten kierunek zaledwie kilka lub kilkanaście osób. Oznacza to, że niezbędne jest uzyskanie bardzo dobrego wyniku podczas LDEK. Niejednokrotnie musi on oscylować w okolicy 90 procent możliwych do zdobycia punktów.

Studia podyplomowe – ortodoncja

Ortodonta - jakie wykształcenie?
Ortodonta – jakie wykształcenie?

Dopiero po ukończeniu pięciu lat studiów lekarskich, odbyciu praktyk oraz zdaniu Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Końcowego z dobrym wynikiem możemy wybrać wymarzoną specjalizację i kontynuować naszą stomatologiczną edukację. Jedną z możliwości jest właśnie rozpoczęcie studiów podyplomowych w na kierunku ortodontycznym. Studia takie można podjąć wyłącznie wtedy, gdy posiadamy czynne prawo do wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Ortodontą można być już w trakcie trwania studiów dotyczących wybranej specjalizacji. Dzieje się tak dlatego, że polskie prawo nie wymaga, aby studia podyplomowe zostały ukończone, zanim podejmiemy się wykonywania zawodu w wybranej specjalizacji.

Na czym więc polegają dalsze studia? Przede wszystkim oczywiście zdobywamy na nich wiedzę teoretyczną. Dzieje się to dzięki realizowaniu odpowiednich kursów.  Jednak na tym nie koniec, bowiem studia podyplomowe to w olbrzymiej części także praktyka. Pracujemy po prostu w zawodzie pod okiem wybranego specjalisty, zdobywając doświadczenie do samodzielnego wykonywania zawodu ortodonty.

Dalsza nauka

Jednak edukacja ortodonty nie kończy się wraz z ukończeniem studiów podyplomowych. Jest to taka dziedzina wiedzy dentystycznej, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Każdego roku pojawiają się nowe metody i badania, które lekarz ortodonta po prostu musi znać. Niezbędne jest więc ciągłe dokształcanie się i aktualizowanie zdobytej wiedzy.