Systemy bezpieczeństwa muzeów

Większość muzeów wymaga co najmniej dwóch rodzajów systemów alarmowych: antywłamaniowych i przeciwpożarowych. Alarmy przeciwwłamaniowe zazwyczaj chronią muzeum przed włamaniem w nocy, ale także zabezpieczają obszary o wysokim poziomie bezpieczeństwa i miejsca takie jak drzwi ewakuacyjne w ciągu dnia. Systemy przeciwpożarowe dzielą się na dwa rodzaje systemów: systemy wykrywania pożarów, które wykrywają ogień i systemy alarmu przeciwpożarowego, które ostrzegają mieszkańców budynku o zaistniałym problemie. Ewakuacja jest zazwyczaj zarządzana przez system alarmu pożarowego.

 Ochrona przed włamaniem

Systemy alarmu przeciwwłamaniowego dzielą się zasadniczo na dwa rodzaje. Mniejsze muzea i muzea domowe często stosują systemy oparte na centralach. W systemie panelowym centrala alarmowa jest zainstalowana w szafie, piwnicy lub w innym miejscu niewidocznym. Klawiatura jest środkiem łączącym się z centralą i sygnalizującym alarmy. Większość central alarmowych może obsługiwać stosunkowo dużą liczbę kontaktów drzwiowych, czujników ruchu i innych urządzeń detekcyjnych. Zazwyczaj centrale te dzielą czujki na strefy lub partycje. Niektóre instytucje wymagają większej liczby stref niż może zapewnić typowa centrala, dlatego korzystają z wielu central alarmowych. pasywna-czujka-podczerwieniOznacza to, że muzeum technicznie posiada dwa systemy alarmowe, ale mogą one funkcjonować jako jeden system, przezroczysty dla użytkownika. I chociaż nazywamy je panelami alarmowymi, są to tak naprawdę systemy oparte na układach komputerowych, które są naprawdę dość złożone. Systemy te sygnalizują na wiele sposobów. Można je skonfigurować tak, aby obsługiwały drukarkę, wyświetlały komunikat na klawiaturze, wydawały dźwięk dzwonka lub syreny albo wysyłały sygnał do stacji centralnej. W przypadku konfiguracji do wysyłania sygnału do stacji centralnej, odbywa się to zazwyczaj za pośrednictwem linii telefonicznych. Ale ponieważ linie telefoniczne mogą być zagrożone, zazwyczaj wspieramy linię telefoniczną za pomocą jakiejś formy systemu komórkowego lub radiowego. Który z nich jest używany, zależy od usług dostępnych w danym obszarze, ale większość używa systemu komórkowego.

Systemy oparte na czujkach

Najczęstszą czujką jest czujka ruchu na podczerwień, a wiele z nich wykorzystuje czujki, które działają w wielu technologiach, takich jak podczerwień i mikrofale w jednej czujce. Zmniejsza to liczbę fałszywych alarmów. Czujki te wykrywają ruch w przestrzeni i uruchamiają alarm. Czujki otwarcia drzwi, prawie zawsze typu magnetycznego, wykrywają otwarcie drzwi, a czujki stłuczenia szkła wykrywają stłuczenie szkła. Czujki stłuczenia szkła występują w dwóch rodzajach. Czujki uderzeniowe wykrywają uderzenie o szkło, a czujki akustyczne są dostrojone do dźwięku tłuczonego szkła i sygnalizują, gdy “usłyszą” tę częstotliwość. Systemy alarmowe mogą również monitorować każdy rodzaj czujek, w tym czujniki temperatury i wilgotności, przyciski antynapadowe, belki itp. Celem systemów alarmowych jest zabezpieczenie zarówno obwodu, jak i wnętrza pomieszczenia. Budynek jest jak pudełko. Ma górę, dół i boki. Każdy otwór musi być zabezpieczony, w tym dostęp z piwnicy, dostęp do dachu przez drzwi i świetliki oraz dostęp z boków, w tym okna, drzwi i inne otwory, takie jak otwory wentylacyjne.

Zobacz koniecznie:

Wiele zagrożeń

Ponieważ włamanie nie jest jedynym zagrożeniem, z którym mamy do czynienia, warto zainstalować wewnętrzne czujniki ruchu strategicznie w całym budynku. Generalnie, czujki zapewniają detekcję ruchu wewnątrz wszystkich szklanych okien, wszystkich drzwi, przy drzwiach wind i klatek schodowych oraz w strefach o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Oczywiście więcej czujników stosujemy w galeriach i miejscach przechowywania zbiorów, takich jak magazyny i laboratoria. Wewnątrz muzeum istnieją obszary o podwyższonym ryzyku. Należą do nich magazyny zbiorów i inne obszary, w których przechowywane są zbiory, i tutaj również trzeba ustanowić wewnętrzny obwód oraz wewnętrzne strefy ruchu. Dobrze zaprojektowany system alarmowy oparty na centrali będzie odpowiednio chronił budynek. Jego ograniczenia polegają na tym, że gdy budynek staje się większy, systemy te stają się mniej użyteczne i mniej zdolne do spełnienia Twoich potrzeb. Są one dość ograniczone pod pewnymi względami. Na przykład w większym muzeum może zaistnieć potrzeba włączenia lub wyłączenia każdej czujki indywidualnie, a nie grupowo. Z reguły nie da się tego zrobić poprawnie w systemie opartym na centrali. W miarę wzrostu potrzeb konieczne będzie korzystanie z innego rodzaju systemu alarmowego – systemu opartego na komputerze. Systemy alarmowe oparte na komputerach PC są często nazywane “systemami kontroli dostępu”. Nawet najmniejszy system może zaspokoić potrzeby dużego muzeum. Oprócz możliwości zaspokojenia potrzeb największego obiektu, systemy kontroli dostępu pozwalają na włączenie lub wyłączenie dowolnego punktu lub dowolnej grupy punktów w systemie, niezależnie od wszystkich innych punktów. System bezpieczeństwa powinien być dostosowany do każdego muzeum indywidualnie.