Zawód: Prawnik. Gdzie może pracować osoba z ukończonymi studiami prawniczymi?

Co roku kilka tysięcy studentów opuszcza mury uczelni, trzymając w ręku dokumenty potwierdzające zakończenie edukacji. Są oni gotowi wykonywać różnego rodzaju usługi prawnicze, szukając zatrudnienia we wszystkich miejscach związanych z biznesem i wymiarem sprawiedliwości. W roku 2013 było to nieco ponad 10 000 osób. Obecnie wskaźnik ten jest niższy, ponieważ zainteresowanie edukacją wyższą wciąż maleje. Według danych GUS, w roku 2016 na rozpoczęcie akademickiej przygody we wszystkich kierunkach zdecydowało się ponad 200 000 mniej zainteresowanych, niż jeszcze dekadę wcześniej. Dzięki temu między innymi rynek prawniczy zdołał się unormować, a popyt na takie usługi pokrywa się z podażą.

Sektor prywatny i państwowy

Prawo
Usługi prawnicze

Sam tytuł magistra w przypadku chęci świadczenia usług prawniczych niewiele wnosi. Za najważniejsze potwierdzenie posiadanych kompetencji uznaje się ukończenie aplikacji. Jest to forma praktyki, trwająca w Polsce zazwyczaj od roku do maksymalnie trzech lat i sześciu miesięcy. Po tym czasie przeprowadzany jest egzamin państwowy, który musi zdać każdy przyszły prawnik. Gdzie może pracować aplikant po pomyślnym zdaniu wszystkich testów? Najczęściej są do wyboru zarówno firmy prywatne, jak i państwowe miejsca zatrudnienia, jednak o możliwościach decyduje wybrana wcześniej specjalizacja.

Rodzaje aplikacji

Do najpopularniejszych aplikacji korporacyjnych należą adwokacka, radcowska, notarialna i komornicza. Z tytułem adwokata lub radcy prawnego można szukać pracy w biurach świadczących usługi prawnicze w postaci odpłatnej pomocy dla osób mających sprawę w sądzie, lub potrzebujących odpowiedniej porady. Istnieje też możliwość założenia własnej kancelarii adwokackiej, lecz jest to rynek mocno nasycony i ciężko w nim o stałych klientów, szczególnie w początkowej fazie rozwoju działalności. Nieco łatwiej mają notariusze, ponieważ na ich pracę zawsze jest dość spore zapotrzebowanie, a cennik notarialny pozwala na stabilny zarobek.

Wśród aplikacji państwowych prym wiodą prokuratorska, sędziowska, ogólna i kuratorska. Dostanie się na tego rodzaju praktyki, nie należy jednak do łatwych zadań, ponieważ na większości uczelni student musi wykazać się ponadprzeciętnymi wynikami w nauce oraz spełnić szereg wymogów. Po zakończeniu praktyk i pomyślnym zdaniu egzaminów, praca w sektorze państwowym jest najczęściej gwarantowana, często dożywotnio i wraz z szerokimi możliwościami awansu zawodowego.

Usługi prawnicze w biznesie

Do całkowicie osobnego segmentu w branży prawniczej należy ten, który w sposób bezpośredni wiąże się z biznesem. Szczególnie duże korporacje są mocno łączone z zawodem, jakim jest prawnik. Gdzie może pracować osoba bez aplikacji, lecz już po ukończonych studiach? Najczęściej są to działy prawnicze, tworzone wewnątrz przedsiębiorstw. Grupa kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu prawników zajmuje się analizą rynku, dostrzeganiem zagrożeń i wyszukiwaniem potencjalnych luk w prawie, które zapewniają optymalizację i stabilność w działaniu firmy. Wynagrodzenia takich specjalistów są zazwyczaj bardzo wysokie, ale jednocześnie mocno zależne od posiadanego doświadczenia. Osoby z niewielkim stażem, przez kilka pierwszych lat w branży mogą nie odczuć we własnych portfelach prestiżu wykonywanej pracy.

Kariera we własnej firmie

Nie jest powiedziane, że po studiach jedyną słuszną drogą są usługi prawnicze i ukończenie aplikacji. Wielu absolwentów uzyskaną przez pięć lat wiedzę traktuje jako istotny wkład we własną działalność gospodarczą, niezwiązaną w żaden sposób z prawem. Samo przejście całej edukacji wraz z pozytywnym wynikiem jest bardzo trudne i uczy wielu zdolności, które mogą być później rozwijane na wielu płaszczyznach. Nie bez znaczenia jest budowanie sieci kontaktów wśród osób o podobnych możliwościach umysłowych. Bardzo często zdarza się, że już w trakcie trwania któregoś z semestrów rodzi się pomysł na zagospodarowanie jakiejś niszy rynkowej. Jego wykorzystanie to bardzo dobra myśl, według której można ułożyć przyszłą, często zaskakującą ścieżkę kariery zawodowej. Umiejętności prawnicze będą tym samym idealnym dodatkiem, pozwalającym na sprawne rozwiązywanie problemów i odnalezienie się w gąszczu przepisów i regulacji.

W typowych przypadkach całość nauki prawa może trwać nawet ponad osiem lat. Osoby chcące w przyszłości wykonywać usługi prawnicze muszą wykazać się sporą wiedzą i przede wszystkim umiejętnością jej zdobywania i zapamiętywania. Warto pamiętać, że w tej branży zatrudnienie czeka jedynie na najlepszych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym. Pozostali mogą szukać swojej niszy w innych dziedzinach, wykorzystując posiadane wiadomości celem ułatwienia sobie pracy. Prawników można często spotkać w dużych korporacjach nie tylko w działach prawnych, ale i analitycznych, nadzorujących, a nawet kreatywnych. Wkład osób, które wykształciły w sobie określony sposób myślenia zdobyty w trakcie studiów, jest zazwyczaj bardzo doceniany.