Budynek czy budowla – spory wokół kontenerów morskich

Budynek czy budowla – spory wokół kontenerów morskich. Kontenery morskie dawniej służyły wyłącznie do transportu. Obecnie, co jest zaskakujące, jednak zyskuje na popularności, używane są w celach budowlanych. Projektanci prześcigają się w projektach hal, magazynów, powierzchni biurowych, a także domów modułowych z wykorzystaniem kontenerów morskich (https://kontenery-morskie.biz.pl/). Co niewątpliwie kusi Projekty dostępne na rynku kuszą osoby decydujące się na wykorzystanie tego materiału do budowy. Osoby decydujące się na ten krok doceniają przede wszystkim mobilność, bowiem budynek można w każdym czasie przetransportować na inne miejsce, oraz możliwość szybkiej rozbudowy, bowiem gdy zabraknie przestrzeni, z łatwością można dostawić kolejny moduł.

Kontrowersyjny kontener morski

Dom, biuro, hala magazynowa. Kontener morski budowa rodzi wiele kontrowersji w kwestii prawnych w zakresie ich klasyfikacji na potrzeby podatku od nieruchomości. Istnieje szereg przypadków w którym budowa z kontenera morskiego klasyfikowana jest jako budynek opodatkowany od powierzchni i inne, traktujące je jako budowlę opodatkowaną od wartości.

Warto przypomnieć, że za budynek uznaje się obiekt trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych i posiadający fundamenty oraz dach, natomiast budowlę stanowi wszystko to, co nie klasyfikuje się jako budynek lub obiekt małej architektury. Zatem kontenery morskie budowa, to nic innego jak spór o związanie z gruntem.

Na gruncie tego sporu Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 783/12 wydał niekorzystny z punktu widzenia wyroku uznając, że budowa kontenera morskiego, a przede wszystkim sposób jego związania z gruntem, kwalifikuje obiekt jako budowlę, co oznacza konieczność opodatkowania od wartości budowli a nie od powierzchni. Sąd wyjaśnił, iż przymocowanie kontenera za pomocą kotew, nie przesądza o jego trwałym związaniu z gruntem. Jednakże w tym kontekście, za budynek zostanie uznany kontener morski osadzony na klasycznym fundamencie i trwale związany z gruntem.

Pozwolenie na budowę

Rozpatrując kwestie prawne, należy wyjaśnić zagadnienie kontenera morskiego budowy a pozwolenia na budowę. 

Ponieważ, jak wcześniej wskazano, kontener morski  nie jest trwale związany z gruntem, a jego montaż jest budową, definiowaną jako wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, przy czym wykonywanie obiektu w określonym miejscu może polegać na usytuowaniu obiektu o konstrukcji wykonanej poza miejscem budowy, nie wymaga pozwolenia na budowę, jeżeli jest obiektem tymczasowym, przewidzianym do rozbiórki lub przeniesienia w terminie określonym w zgłoszeniu, nie później niż przed upływem 180 dni od rozpoczęcia budowy podanego w zgłoszeniu.

kontenery-morskie-sprzedaz

Zatem nie wymaga się pozwolenia na budowę, jeśli budowa z kontenera morskiego będzie rozebrana bądź przeniesiona w inne miejsce,, nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy. Należy pamiętać, że ustawodawca zwolnił wprost z uzyskania pozwolenia na budowę kontenery służące jako pojemniki do przechowywania towaru, jednak zwolnieniu temu nie podlegają obiekty powstałe z kontenerów.

Tym samym jeśli kontener morski  budowa ma być w jednym miejscu dłużej niż 180 dni i spełnia cechy gospodarcze, nie kwalifikuje się jako kontener służący do przechowywania i wymaga pozwolenia na budowę. 

W tym aspekcie warto zaznaczyć inny wyjątek. Prawo nie wymaga pozwolenia na budowę, jeśli budowa kontenera morskiego ma cechy trwałości, jednak wykorzystywana jest jako budynek gospodarczy, wiata lub altana, a jego powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2, a łączna liczba tych obiektów nie przekracza 2 na każde 500 m2 działki.

Budowa kontenerowa

kontener-morskiJak zostało wcześniej wskazane, prawo dopuszcza pewne ustępstwa w zakresie budowy kontenerów morskich , co sprzyja podejmowaniu decyzji o ich adaptacji na cele użytkowe, w tym cele mieszkalne. Jest to o tyle atrakcyjne, że pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Projekt domu gotowego do zamieszkania to czas od 4 tygodni do maksymalnie 3 miesięcy przy kosztach znacznie niższych niż przy budownictwie tradycyjnym, z jednoczesną swobodą w kreacji budynku z uwagi na jego cechy umożliwiające szybką rozbudowę i mobilność.

Zalety

Kontenery morskie budowa, to wiele zalet. Wspomniana mobilność jest czymś niesamowitym, bowiem pozwala na transportowanie naszego domu niezależnie od miejsca w którym chcemy się osiedlić, a jest to możliwe dzięki systemom pozwalającym na jego transport. Dodatkowo zastosowanie w budowie kontenera morskiego kostek mocujących pozwala na jego powiększanie, piętrzenie i modyfikację, co daje niezliczoną ilość możliwości.

Możliwości

kontener-morski-uzywaneKontener morski budowa to odpowiedź na potrzeby każdego człowieka. Firmy zajmujące się projektowaniem obiektów przy wykorzystaniu kontenerów, oferują możliwość stworzenia domów letniskowych, domów całorocznych, co jest możliwe dzięki właściwościom termoizolacyjnym kontenera. Dodatkowo przewidują w swojej ofercie możliwość budowy nietuzinkowych, nowoczesnych biurowców, hal produkcyjnych czy magazynów. Dowodzi to, że kontenery morskie są wdzięcznym materiałem pozwalającym na adaptację do wielu potrzeb.

MM Logistic Transport Norwegia
Grodzka 20/6
70-560 Szczecin
793 008 523
www.mmlogistics.com.pl